Home / 2017 / สิงหาคม

Month: สิงหาคม 2017

5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่คิดจะกำจัดปลวก

5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่คิดจะกำจัดปลวก ปลวก แมลงตัวเล็ก ๆ ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าแค่ใช้สารเคมี ฉีดพ่น ก็คงไม่เหลือกซากแล้วนั้น จริงๆ แล้ว เป็นแมลงที่มีความเจ้าเล่ห์ร้ายกาจมากกว่าที่ตาเห็น ลำพังแค่การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงธรรมดา ไม่สามารถทำลายพวกมันให้ตายยกรังได้ การใช้สารเคมีจึงถือว่าไม่ใช่วิธีที่สามารถกำจัดปลวกได้ดีที่สุด และนอกจากจะทำลายรังปลวกไม่ได้แล้วซ้ำร้ายยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ใช้งานอย่...
Read More

กำจัดยุงและแมลงบินโดยพ่นหมอกควัน

เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจอาคารและโดยรอบอาคารตามสัญญาจ้างโดยละเอียดเพื่อสำรวจดูร่องรอย แหล่งเพาะพันธุ์  หรือพื้นที่บริเวณใดที่คาดว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หลบซ่อนของยุงและแมลงบินเพื่อทการกำจัดปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจตัวอาคารเพื่อสำรวจดูจุดที่คาดว่าเป็นทางเข้าออกของยุงและแมลงบินใช้เข้ามาในอาคารแจ้งรายงานการสำรวจดังกล่าวให้เจ้าของอาคารรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไ...
Read More

กำจัดมดและแมลงสาบโดยวางเจล

การวางเจล  ใช้เหยื่อหรือเจลกำจัดแมลงสาบ วางไว้ในบริเวณที่ไม่สามารถสเปรย์เคมีชนิดน้ำได้     เป็นเหยื่อกำจัดมดที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีกลิ่นและไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง จึงไม่ทำให้มดหลีกเลี่ยงจากเหยื่อ มดจึงกินเหยื่อได้เต็มที่เพื่อนำกลับเข้ารัง และขย้อนออกมาป้อนให้มดตัวอื่น เป็นการกำจัดมดแบบยกรัง ไม่ใช่แค่บางส่วนปลอดภัยต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิธีใช้หยด เทอร์โร่ พีซีโอ 1-2 หย...
Read More
Top