หนู

บริการป้องกันและกำจัดหนู

          หนูสัตว์ตัวเล็กที่อาจจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้อยู่อาศัยได้นั้น ส่วนมากหนูจะมาอยู่ก็เพราะมีอาหารให้มันครับ แต่ถ้าเราทำความสะอาดบ้านให้สะอาด ไม่มีเศษอาหารเหลือหล่น หรือบางบ้านเปิดเป็นกิจการค้าขายเกี่ยวกับอาหาร ก็ควรเก็บสินค้าเข้าตู้ให้มิดชิด พวกตู้เหล็ก จัดบ้านหรือร้านค้าอย่าให้รก ไม่ควรมีซอกหลืบให้มันหนูสามารถหลบได้ อาจจะเอาพวกเศษผ้ามาชุบน้ำมันสนโดยไม่ต้องชุ่มมากนัก ไปวางไว้ตามทางที่หนูเหล่านี้มันชอบอาศัยอยู่ น่าจะช่วยได้มาก แต่ก็คงไม่ถึงกับสามารถป้องกันหนูได้หมดหรอกครับ บริษัท SK Pest รับบริการกำจัดหนูตามบ้านเรือน อาคาร สถานที่ หรือแม้แต่โรงงาน โดยทางบริษัท SK Pestเป็นบริษัทที่รับป้องกันและกำจัดหนู มีวิธีการดังต่่อไปนี้

1. ก่อนจะเริ่มทำบริการต้องมีการสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อตรวจดูสภาพของปัญหาได้แก่ร่องรอยหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการทำบริการ

2.วางกาวดักหนู  ( GLUE  BOARD /  STICKY  BOARD )  ตามพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น บริเวณใต้ฝ้าเพดานหรือในบริเวณที่ไม่สามารถวางเหยื่อพิษได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในกรณีที่มีหนูติดถาดกาวและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกรณีที่มีการพบเห็น

3.ติตตามผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำบริการเปลี่ยนเหยื่อพิษทุกๆเดือนเพื่อให้เหยื่อพิษมีประสิทธิภาพคงที่อยู่เสมอ

 

4.บริษัททำบริการให้เดือนละ  1  ครั้งในกรณีที่หนูติดถาดกาวหรือมีหนูตายหลังบริษัทได้รับแจ้งจากลูกค้าแล้วจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ปัญหาให้ภายใน  24  ชม.โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น

 

5.ให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสถานที่ ซึ่งจะช่วยป้องกันหนูในเบื้องต้น  การกำจัดแหล่งอาหารและที่หลบซอนควรจัดวางของต่างๆให้เป็นระเบียบ  ถังขยะควรมีฝาปิดและนำไปทิ้งอย่างสม่ำเสมอ

เคมีที่ใช้        BROMADIOLONE 2.5W/V      อย.595/2553

ใบอนุญาตเลขที่ 5/2551 ISO 9001:2008

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

Top