Home / บริการของเรา / มดและแมลงสาบ

มดและแมลงสาบ

การป้องกันและกำจัดมด

                  เป็นที่รู้โดยทั่วกันไม่ว่าบ้านแบบไหนๆ หรือว่าบ้านใคร ก็มักจะพบปัญหาเรื่องมดชอบมาเดินเล่นสวนสนามกัน ถ้าหากพบว่าเดินอยู่ตามส่วนต่างๆ ของบ้านหรือเดินอยู่บริเวณอื่นๆ ก็สามารถกำจัดได้ไม่ยาก เพียงแค่ใช้สเปรย์ฆ่ามดหรือสเปรย์ฆ่าแมลงฉีดพ่นที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด รับรองว่าตายกันเรียบ แต่ถ้ามดเหล่านี้พากันมาเดินอยู่ในครัวนี่ซิถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียว โดยทั่วไปการหาอาหารของมดนั้น ถ้าดูที่ส่วนปากของมดแล้วจะพบว่ามีส่วนที่ใช้กัดและกินรวมไปถึงส่วนที่ใช้ดูดอาหาร ดังนั้นมดเหล่านี้จะสามารถดูดน้ำเลี้ยงพืชหรือของเหลวจากแมลงที่ขับถ่ายออกมาได้ รวมไปถึงการกัดและกินพืชที่ตายไปแล้วหรือชิ้นส่วนของสัตว์ มดงานส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพวกตัวห้ำหรือตัวกินซากสัตว์
อาหารของมดนั้นมีหลายอย่างมากอาจประกอบด้วยสัตว์ที่มีขาเป็นปล้องและเมล็ดพืชต่าง ๆ มดตัวเต็มวัยจะกินอาหารที่เป็นพวกของเหลว โดยสะสม ของเหลวจากเหยื่อที่มันจับได้ หรือขณะที่มันดูแลพวกเพลี้ยต่างๆ และแมลงกลุ่มอื่นๆด้วย เหยื่อที่เป็นของแข็งนั้นก็จะนำกลับไปที่รังโดยเป็นหน้าที่ของมดงาน ตามปกติอาหารแข็งจะเป็นอาหารของตัวอ่อนมด ส่วนมดตัวเต็มวัยที่อยู่ในรังเช่น ราชินีมด จะได้รับอาหารจำนวนมากหรือแทบทั้งหมดจากมดงานที่หาอาหารได้โดยตรง ระหว่างที่มดออกหาอาหาร มดงานก็จะสะสมของเหลวซึ่งจะเก็บสะสมไว้ที่ส่วนบนของระบบย่อยอาหารของมัน และเมื่อมดงานกลับไปที่รัง มดงานเหล่านี้จะสามารถสำรองของเหลวที่สะสมไว้และส่งผ่านเข้าไปยังมดงานตัวอื่นๆได้ ขณะที่มดงานส่วนมากจะกินอาหารแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีมดบางชนิดที่จะเจาะจงกินอาหารแบบในวงแคบๆ

การวางเจลกำจัดแมลงสาบ  

ใช้เหยื่อหรือเจลกำจัดแมลงสาบ วางไว้ในบริเวณที่ไม่สามารถสเปรย์เคมีชนิดน้ำได้เป็นเหยื่อกำจัดมดที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีกลิ่นและไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง จึงไม่ทำให้มดหลีกเลี่ยงจากเหยื่อ มดจึงกินเหยื่อได้เต็มที่เพื่อนำกลับเข้ารัง และขย้อนออกมาป้อนให้มดตัวอื่น เป็นการกำจัดมดแบบยกรัง ไม่ใช่แค่บางส่วนปลอดภัยต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้

หยด เทอร์โร่ พีซีโอ 1-2 หยด ใส่ภาชนะรองรับแล้ววางใกล้บริเวณทางเดินของมด ทุกๆ 50-100 ซม.

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

หากกลืนกิน รีบทำให้อาเจียน โดยให้ดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วล้วง หากมีอาการรุนแรงรีบนำผู้ป่วย

พบแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ

Product of U.S.A

ปริมาณ 30 มล.

ขั้นตอนวิธีการกำจัดมดและแมลงสาบ

1. ก่อนจะเริ่มทำบริการต้องมีการสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อตรวจดูสภาพของปัญหาได้แก่ร่องรอยหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการทำบริการ

2. สเปรย์เคมีน้ำทั้งภายนอกและภายในบริเวณรอบๆอาคารโดยเน้นตามแหล่งหลบซ่อนตามท่อระบายน้ำ แหล่งที่มีความชื้น มุมอับ แหล่งที่มีอาหารหรือบริเวณที่สำรวจพบปัญหา

3. ใช้เหยื่อกำจัดมดหรือเคมีชนิดผงในบริเวณที่ไม่สามารถสเปรย์เคมีชนิดน้ำได้

4. ต้องติตตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำบริการอย่างสม่ำเสมอ

5.ให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสถานที่ ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยที่จะทำให้เกิดการแพร่พันธ์ เช่น แหล่งน้ำแหล่งอาหาร  แหล่งหลบซ่อนตัว พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเข้าทำบริการเพื่อให้การสเปรย์เคมี น้ำทำได้โดยละเอียดและทั่วถึง

เคมีที่ใช้    BLATTANET GEL                                               อย.127/2544
CYPERMETHRIN 25%W/V                                                 อย.129/2556
SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE  2.5% W/W    อย.123/2553

ใบอนุญาตเลขที่  5/2551

บริษัทฯได้รับอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

New title

Top