ปลวก

ปลวก  จัดได้ว่า เป็นแมลงที่เป็นสัตว์สังคม ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับ Isoptera โดย แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ มีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ

  1. ระยะไข่ปลวก

ลำดับแรกของปลวกนั่นก็คือระยะ “ไข่ปลวก” ซึ่งได้รับการวางไข่โดยปลวกโตเต็มวัยหรือนางพญาปลวกนั่นเอง ซึ่งไข่ปลวกนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวหรือค่อนข้างกลม มีสีขาวนวล และมักจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนคล้ายกับไข่ของแมลงสาบ ซึ่งจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 30 – 50 วัน

  1. ระยะปลวกงานและปลวกทหาร

ลำดับถัดมานั่นก็คือ “ระยะปลวกงานและปลวกทหาร” ซึ่งได้มาจากการฟักตัวของระยะไข่ปลวกนั่นเอง โดยเริ่มแรกจะอยู่ในระยะปลวกงานและปลวกทหารตัวอ่อน โดยจะได้รับอาหารจากมูลของราชินีปลวก ซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารจำพวกโปรโตซัวและแบคทีเรีย อันจะทำให้ปลวกงานและปลวกทหารแข็งแรง เพื่อที่จะทำหน้าที่ปกป้องตัวอ่อนและรังของมันได้โดยง่าย โดยระยะโตเต็มวัยของปลวกงานและปลวกทหารจะอยู่ที่ 5 – 6 เดือนครับ

  1. ระยะปลวกสืบพันธุ์หรือแมลงเม่า

ปลวกงานและปลวกทหารนั้นไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ จึงทำให้มีตัวอ่อนบางส่วนกลายเป็นปลวกในระยะสืบพันธุ์หรือแมลงเม่านั่นเอง โดยปลวกระยะสืบพันธุ์นี้ จะกางปีกออกเพื่อไปหาคู่ผสมพันธุ์กันในช่วงพลบค่ำ เมื่อผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปลวกเหล่านี้จะสลัดปีกออก แล้วจึงไปทำรังในที่ชื้น เช่น ใต้พื้นดิน, ซอกไม้หรือตามแผ่นไม้ตามอาคารเรือนต่างๆ และจะผลิตไข่ออกมาภายในระยะเวลา 20 – 45 วัน โดยจะมีตัวอ่อนบางส่วนได้เป็นราชินีปลวกต่อไป ซึ่งหากคุณสามารถใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก เพื่อกำจัดปลวกในระยะนี้ได้ จะทำให้ปลวกหมดไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด

บริษัท เอส เค เพรส คอนโทรล จำกัด เป็น บริษัทรับกำจัดปลวก แมลง หนู มด และแมลงอื่น ๆ โดยมีทีมงานผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี บริการกำจัดปลวก ของบริษัทเราแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  1. บริการกำจัดปลวก แบบไช้สารเคมี
  2. บริการกำจัดปลวก แบบไม่ใช้สารเคมี

แต่ละวิธีจะมีกระบวนการจัดการ ป้องกันและกำจัดที่ต่างกัน และนอกจากนี้เราจำเป็นต้องมีการประเมินหน้างานเพื่อจะสามารถกำหนดวิธีป้องกันและบริการกำจัดปลวกได้ผลมากที่สุด

โดยกระบวนการในการป้องกันและบริการกำจัดปลวก ดังนี้

1.ก่อนจะเริ่มทำบริการต้องมีการสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อตรวจดูสภาพของปัญหาได้แก่ร่องรอยหลักฐานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำบริการ

2.ซีนน้ำยาเคมีตามรอยแยก รอยแตกที่อยู่รอบๆอาคารและจุดที่พบปัญหา โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงซีนน้ำยาเคมีให้ทั่วถึง

3.ในกรณีที่เจอตัวปลวกหรือทางเดินปลวกก็ทำการใส่เคมีผงในจุดที่เจอปัญหา เป็นการป้องกันการลุกลามของปลวกหรืออาจสเปรย์เคมีน้ำตามความเหมาะสม

4. ตรวจเช็คปัญหาตามจุดต่างๆในทุกๆครั้งที่เข้าบริการ จุดที่มีความชื้น  ตามขอบตู้  ตามแนวขอบบัวเพื่อป้องกันการลุกลามของปลวก

5.ให้คำแนะนำในการป้องและกำจัดปลวกเบื้องต้น   เช่น การวางสิ่งต่างๆไม่ควรวางชิดผนังจนเกินไป

เคมีที่ใช้

FENOBUCARB  20%W/V      อย.461/2556
FIPRONIL                              อย.468/2555

(บริษัทฯได้รับอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ใบอณุญาตเลขที่ 80/2551) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข)

การกำจัดปลวกแบบไม่ใช้สารเคมี มีวิธีการดังนี้

การป้องกันและบริการกำจัดปลวก ครั้งที่ 1

- วางสถานีเหยื่อรอบอาคารด้านนอกโดยมีระยะห่างระหว่างจุดประมาณ 4 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 1 เมตร โดยภายใน - ภายในอาคารติดตั้งสถานีเหยื่อบริเวณทางเดินของปลวกหรือบริเวณที่พบปลวก โดยจํานวนสถานีเหยื่อที่ติดตั้งภายใน อาคารไม่เกิน 10 จุด และจะเข้าตรวจเช็คและเติมเหยื่อจนกว่าปลวกจะหมดไปจึงจะถอดสถานีเหยื่อออก

การป้องกันและบริการกำจัดปลวก ครั้งที่ 2 - 7

- ตรวจเช็คสถานีที่ได้ทำการวางกับดักกําจัดปลวกที่ติดตั้งไว้ และเติมเหยื่อในกรณีที่มีการกินเหยื่อของปลวกไปแล้ว

คำแนะบริการกำจัดปลวก

การวางสิ่งต่างๆไม่ควรวางชิดผนังจนเกินไป

การกำจัดปลวกแบบใช้สารเคมี มีวิธีการดังนี้

 ก่อนจะเริ่ม บริการกำจัดปลวก ทางทีมงานต้องมีการสํารวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อตรวจดูสภาพของปัญหาเื่องแหล่งที่อยู่ของปลวกและระดับการป้องกันและบริการกำจัดปลวก ได้แก่ร่องรอยหลักฐาน ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการทําบริการกำจัดปลวก

การป้องกันและกําจัดปลวก ครั้งที่ 1

- ซีนน้ํายาเคมีตามรอยแยก รอยแตกที่อยู่รอบๆอาคารและจุดที่พบปัญหา โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ซีนน้ํายาเคมีให้ทั่วถึง - สเปรย์เคมีน้ําตามบริเวณขอบบัวภายในอาคาร บริเวณห้องน้ําหรือจุดที่มีความเสี่ยง - ในกรณีที่เจอตัวปลวกหรือทางเดินปลวกก็ทําการติดตั้งสถานีเหยื่อกําจัดปลวกในจุดที่เจอปัญหา เป็นการป้องกันการลุกลาม ของปลวก

การป้องกันและกําจัดปลวก ครั้งที่ 2 - 7

- ตรวจเช็คปัญหาตามจุดต่างๆ สเปรย์เคมีน้ําจุดที่มีความชื้น ตามขอบตู้ ตามแนวขอบบัวภายในอาคารเพื่อป้องกัน การลุกลามของปลวก - ตรวจเช็คสถานีกําจัดปลวกที่ติดตั้งไว้ และเติมเหยื่อในกรณีที่มีการกินเหยื่อของปลวก

คำแนะบริการกำจัดปลวก

การวางสิ่งต่างๆไม่ควรวางชิดผนังจนเกินไป

เคมีที่ใช้บริการกำจัดปลวก

- FIPRONIL 2.5% W/V
อย.วอส 468/2555
อัตราส่วนผสม 50 cc/น้ํา 5 ลิตร
- FENOBUCARB 20% W/V
อย.วอส. 461/2556
อัตราส่วนผสม 125 cc/น้ํา 5 ลิตร

Top