Home / Blogs / ‼4 สัตว์รบกวนช่วงหน้าฝน ที่มาพร้อมโรคร้าย‼

‼4 สัตว์รบกวนช่วงหน้าฝน ที่มาพร้อมโรคร้าย‼

4 สัตว์รบกวนช่วงหน้าฝน ที่มาพร้อมโรคร้า

ฤดูฝน หลายคนคงส่ายหน้าขึ้นมาทันที เพราะทั้งเปียก ทั้งเลอะเทอะ อีกทั้งยังพาสัตว์และแมลงรบกวนหลายชนิดหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านอีกด้วย และสัตว์พวกนี้ไม่ได้มาตัวเปล่า แต่ยัวนำพาโรคมาสู่มนุษย์ ซึ่งสัตว์ที่มักพบเห็นกันบ่อย ๆ คือ

● ยุง เป็นแมลงดูดเลือด พบได้ทั่วโลก แต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ซึ่งยุงแต่ละชนิดนั้นจะมีแหล่งเพาะพันธ์ และแหล่งอาศัยที่ต่างกัน แต่ในฤดูฝนทำให้ยุงขยายพันธ์ได้รวดเร็ว นอกจากยุงจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง ผื่นแพ้แล้วยังเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงหลายชนิด  ดังนี้

– ยุงลาย          ไข้เลือดออก , ชิคุนกุนยา , ไข้เหลือง , ไข้ซิก้า

– ยุงเสือ            โรคฟิลาเรีย หรือ โรคเท้าช้าง

– ยุงรำคาญ     โรคฟิลาเรีย ,ไข้สมองอักเสบ , ไข้เวสต์ไนล์

– ยุงก้นปล่อง   ไข้มาลาเรีย

● หนู เป็นสัตว์ฟันแทะประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม  หนูมีฟันคู่หน้าที่แข็งแรง สามารถยาวได้ตลอด มันจึงมักจะเเทะสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้มีขนาดสั้นพอเหมาะและคมอยู่เสมอ  ซึ่งทำให้มันเป็นจอมทำลายวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ สายไฟ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หนูถูกระบุว่า เป็นพาหะนำโรค 5 โรค  ได้แก่

           – กาฬโรค

               – โรคเลปโตสไปโรซีส หรือ โรคฉี่หนู

               – โรคสครับไทฟัส หรือไข้รากสาด

               – โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย

               – โรคพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ปอด พยาธิตัวกลม


แมลงสาบ ถึงจะเป็นแมลงที่ไม่มีพิษแต่ก็สร้างอันตรายให้เราได้ แมลงสาบที่พบบ่อยในไทย คือ แมลงสาบอเมริกัน และแมลงสาบเยอรมัน แมลงสาบมักอาศัยอยู่ตามท่อ และแหล่งเศษอาหารที่สกปรก จึงเป็นภาหะนำโรคต่าง ๆ ดังนี้

              – โรคกาฬโรค                                                    – โรคฝีผิวหนังพุพอง 

              – โรคบิด                                                            – โรคในระบบทางเดินอาหาร  

              – โรคท้องเสีย                                                    – โรคอาหารเป็นพิษ 

              – โรคติดเชื้อของช่องขับถ่าย                            – โรคไทฟอยด์

              – โรคอาหารเป็นพิษ                                          – โรคไทฟอยด์

มด ชอบอพยพหนีน้ำเข้ามาภายในบ้านเราเป็นประจำ สร้างความเสียหาย และสร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยหงุดหงิดใจกันอยู่บ่อย ๆ ซึ่งมดที่มาไต่ตอมอาหาร ทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ติดมาจากตัวของมด มดงานบางชนิดต่อยด้วยเหล็กไน และสามารถปล่อยน้ำพิษลงในรอยแผลที่ต่อย ทำให้ปวดแสบปวดร้อน ผลจากการกัดหรือต่อยยังทำให้เกิดการติดเชื้อต่าง ๆ ซ้ำในภายหลัง เพราะอวัยวะคนเราที่มักถูกมดกัดต่อยก็คือเท้าซึ่ง สกปรกง่าย อาจเกิดเป็นแผลหนองเรื้อรัง และติดเชื้อได้

 

Top